Logo The power of people

Detasarea angajatilor in tari UE

          Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de întruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii.

          In acest articol vom dezbate aspecte legale importante in Detasarea angajatilor in tarile Uniunii Europene, aspecte rezultate din dinamica activitatii companiilor locale si internationale. In cuprinsul  lui vom prezenta informatii legate de documentele necesare detasarii, conditii de detasare in diferite state membre, incadrarea in munca, masuri de control, securitate sociala si alte informatii legate de detasarea lucratorilor.

          La nivel european cadrul juridic il reprezinta Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 018 din 21 ianuarie 1997 si Regulamentul Consiliului (CE) numarul 1408 /71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii („Regulamentul 1408”). Detasarea in interiorul Uniunii Europene este guvernata de prevederile legislatiei romanesti prin legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare – Codul Muncii.

          Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

          Lucratorul detasat este acel lucrator care, pe o perioada limitata, îsi desfasoara munca pe teritoriul unui stat membru altul decat cel pe teritoriul caruia lucreaza în mod normal.

          Durata detasarii nu trebuie sa depaseasca douasprezece luni (poate fi prelungita cu înca douasprezece luni). Pe parcursul intregii perioade de detasare trebuie sa existe o relatie directa de angajare intre angajator si lucratorul detasat.

          Documentele necesare detasarii (fara a avea caracter limitativ) sunt:

 • Conventia de prestari servicii intre angajatorul care dispune detasarea si angajatorul la care s-a dispus detasarea;
 • Cererea de punere la dispozitie a fortei de munca;
 • Formularele A1 (de la CNPAS) si E101,  valabile 12 luni;
 • Informare detasare;
 • Act aditional;
 • Dispozitie de detasare;
 • Decizie de detasare;
 • Informare prelungire durata detasare;
 • Acord prelungire durata detasare;
 • Act aditional prelungire durata detasare.

          Exista 3 situatii de Detasare:

 • detasarea unui lucrator, in numele intreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe teritoriul unui stat membru, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarile si destinatarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in statul membru respectiv, daca exista un raport de munca intre intreprinderea care face detasarea si lucrator pe perioada detasarii;
 • detasarea unui lucrator pe teritoriul unui stat membru la o unitate sau intreprindere care apartine grupului, daca exista un raport de munca intre intreprinderea care face detasarea si lucrator pe perioada detasarii;
 • detasarea, de la o intreprindere cu incadrare in munca temporara sau intreprindere care a pus la dispozitie un lucrator la o intreprindere utilizatoare infiintata sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, daca exista un raport de munca intre intreprinderea cu încadrare in munca temporara sau intreprinderea care a pus la dispozitie lucratorul si lucrator pe perioada detasarii.

​          Fereastra Unica va poate ajuta in implementarea si derularea procedurii de detasare.

          Pentru transpunerea Directivei Europene Statele Membre au trebuit fie sa introduca noi legi nationale, fie sa îmbunatateasca legislatia existenta. Cateva din cele mai importante legi nationale referitoare la detasarea lucratorilor sunt:

          AUSTRIA - Legea privind contractul de munca – AVRAG, publicata în Gazeta Oficiala nr 9/1993, modificata ultima data prin OG I nr. 36/2006; Legea privind transferul fortei de munca – AUG, publicata în Gazeta Oficiala nr 196/1988, modificata ultima data prin OG I nr. 104/2005; Actul privind concediul anual si compensatia pentru concedierea lucratorilor în constructii - BUAG, publicata în Gazeta Oficiala nr 414/1972, modificata ultima data prin OG I nr. 104/2005.

          BELGIA- Actul din 5 martie 2002 care implementeaza Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si care prevede organizarea unui sistem simplificat de pastrare a documentelor de asigurari sociale pentru intreprinderile care detaseaza lucratori în Belgia (denumit si Actul privind lucratorii detasati si documentatia sociala) publicat în Monitorul belgian din 13 martie 2002; Decretul Regal din 29 Martie 2002 privind reglementarile de implementare a sistemului simplificat de pastrare a documentelor sociale pentru intreprinderile care detaseaza lucratori în Belgia si pentru definirea activitatilor din constructii, mentionate în articolele 2 si 6, a actului privind lucratorii detasati si documentatia sociala (publicat în Monitorul belgian, 17 aprilie 2002).

          GERMANIA- Legea privind conditiile obligatorii de munca în cazul prestarii trans-frontaliere de servicii (Legea privind lucratorul detasat sau AEntG) din 20 aprilie 2009. Publicatia oficiala: BGBl. 2009 Teil I S. 799.

          Detasarea inceteaza in urmatoarele cazuri:

 • expirarea termenului pentru care a fost dispusa;
 • prin revocarea detasarii de catre angajatorul detasarii, inainte de expirarea termenului;
 • prin concedierea salariatului detasat;
 • prin incetarea de drept a Contractului Individual de Munca;
 • prin demisia salariatului detasat;
 • prin acordul intervenit intre salariat si angajatorul expeditor;
 • prin angajatorul intervenit intre angajatorul expeditor si angajatorul destinatar.

       Fereastra Unica va sta la dispozitie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la teme financiare, fiscale si administrare de personal. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.

 

Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri