Logo The power of people

Legea zilierilor - actualizari propuse

          Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor în care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii. In acest numar al ziarului, dorim sa prezentam actualizarile propuse prin proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri aparut pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pesoanelor Varstnice, daca acesta va trece de cele doua camere ale Parlamentului si va fi aprobat.
 • Extinderea gamei de beneficiari de lucrari cu caracter ocazional, pentru ca forta de munca in regim zilier sa poata fi utilizata, pe langa persoana juridica, si de persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderea familiala.
 • Precizarea foarte clara asupra definitiei de activitati cu caracter ocazional: „activitati cu caracter ocazional – activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic, sau accidental, care nu au caracter permanent”.
 • Veniturile realizate de persoanele fizice apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din activitati necalificate cu caracter ocazional nu se iau în considerare la mentinerea dreptului de ajutor social.
 • Minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. Acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autentica cu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori.
 •  Informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale.
 • O mai buna reglementare a modului în care se realizeaza înregistrarile în registrul de evidenta a zilierilor.
 • Posibilitatea efectuarii platii zilierului prin folosirea mijloacelor de plata electronica, precum si posibilitatea de efectuare a platii la sfârsit de saptamâna, numai cu acordul exprimat în scris de catre zilier si beneficiar.
 • Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si nici mai mare de 10 lei/ora. Potrivit Hotarârii de Guvern nr. 23/2013, valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata este de 4,74 lei/ora începând cu luna 1 iulie 2013.
 • Activitatile pentru a caror desfasurare se poate utiliza munca necalificata vor fi corelate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala.
 • Completarea regimului sanctionator care priveste faptele savarsite de beneficiar cu sanctiunile care se refera la interdictia beneficiarului de a angaja zilieri care sa desfasoare activitate în beneficiul unui tert si cu sanctiuni contraventionale pentru beneficiarul care utilizeaza zilieri în alte activitati care presupun munca necalificata fata de cele prevazute expres de lege.
 • Posibilitatea ca zilerul sa incheie, optional, o asigurare de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
 • Stabilirea obligatiilor in domeniul securitatii si sanatasii in munca care revin beneficiarului cat si persoanei care desfasoara activitati necalificate.
        Fereastra Unica va sta la dispozitie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la administrarea de personal, salarizare si Resurse Umane. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri