Logo The power of people

Dosarul de personal

          Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, ca impreuna sa gasim solutiile cele mai bune pentru optimizarea costurilor si imbunatatirea fluxului de numerar. Astfel, in acest numar al ziarului, dorim sa prezentam pe scurt si pe intelesul tuturor care sunt  pasii de urmat in vederea  angajarii de personal, ce documente sunt necesare la angajare si ce trebuie sa contina dosarul personal al salariatului.
 
          Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit prevederilor  Codului Muncii, numai prin incheierea unui contract individual de munca, in temeiul caruia persoana fizica, in calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Contractele individuale de munca se incheie in forma scrisa. Obligatia de a incheia contractul de munca in forma scrisa revine angajatorului.
          Pentru a putea incepe angajarea de personal trebuie sa va inregistrati firma ca angajator la ITM din raza caruia are sediul compania dumneavoastra, apoi contractele de munca se trec in registrul salariatilor, REVISAL- un program informatic de depunere on-line a registrului. Acesta inlocuieste vechea metoda cu incheierea de carti de munca.
          La incheierea contractului individual de munca veti avea in vedere verificarea sustinerilor salariatului prin prezentarea de documente doveditoare ale acestora.
         
          Dosarul de angajare trebuie sa contina urmatoarele documente:
 1. Copie dupa buletinul de identitate sau cartea de identitate;
 2. Copie dupa certificatul de nastere;
 3. Copie dupa certificatul de casatorie ( daca este cazul );
 4. Copie dupa certificatul de nastere al copiilor ( daca este cazul );
 5. Adeverinta de la angajatorul precedent, care sa  ateste activitatea  desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate;
 6. Copie dupa decizia  de  încetare  a  contractului  individual  de  munca  de  la angajatorul  precedent;
 7. Certificat fiscal sau adeverinta fiscala ( de la FINANTE );
 8. Copii    dupa     diplome     de    studii    liceale,    postliceale, universitare, postuniversitare, doctorat, scoli de arte si meserii etc.;
 9. Copii dupa avize, autorizatii,  atestari  necesare  pentru  exercitarea  meseriei sau profesiei;
 10. Fisa de aptitudini care sa ateste capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura  activitatea  la  locul  de  munca  in  profesia/functia pentru care se solicita examenul medical. Absenta  acestuia  atrage  nulitatea absoluta a contractului individual de munca. Fisa de aptitudini ( de la medicina muncii ) trebuie sa fie  datata  anterior datei  incheierii contractului  individual de munca ( un exemplar la dosarul personal si unul la fisa de protectia muncii ).
 11. Cazierul judiciar ( daca este cazul );
 12. Declaratie cu  persoanele aflate in intretinere ( daca este vorba de functia de baza).
          In baza documentelor de mai sus, firma întocmeste o lista cu locurile de munca vacante, situatie ce se transmite la AJOFM.
 
          Urmare a publicarii HG 500/2011,  angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca,  la  solicitarea  acestora.
          
          Dosarul personal al salariatului cuprinde urmatoarele documente:
 • actele necesare angajarii;
 • contractul individual de  munca - încheiat  cu minim  o  zi înainte  de  a începe activitatea,  dar  în  aceeasi  zi,  sau  dupa  data  “Situatiei  locurilor  de  munca  vacante”;
 • actele aditionale ( majorari salarii, schimbari functii, durata de munca, etc.);
 • acte de studii/certificate de calificare;
 • orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea  completarii  în Revisal;
 • situatia locurilor de munca vacante  care  se  depune  cu  minim  1  zi  înaintea  angajarii la SOMAJ.
 • fisa de protectia muncii;
 • fisa PSI;
 • ROI ( regulament de ordine interioara semnat si datat );
 • fisa postului semnata ( care se prezinta salariatului în  momentul  încheierii  contractului individual de munca ) ;
 • planificarea concediilor de odihna pe anul în curs.
          Fereastra Unica va sta la dispozitie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la teme financiare si fiscale. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.