Logo The power of people

Clauza de formare profesionala

   Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii. 
In relatiile de munca, cele mai uzitate sunt clauzele esentiale, dar intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si clauze specifice. Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa: clauza de neconcurenta, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate. Daca in editiile precedente am prezentat clauza de neconcurenta si clauza de mobilitate, in editia de azi vom prezenta cateva aspecte, pe care le consideram de interes, cu privire la  clauza de formare profesionala.
  Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca, obtinerea unei calificari profesionale, actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza, reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice, dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale, prevenirea riscului somajului, promovarea în munca si dezvoltarea carierei profesionale. 
 Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale. Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate, stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca, stagii de practica si specializare in tara si in strainatate, ucenicie organizata la locul de munca, formare individualizata, alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat. 
  Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza: cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati sau cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, se suporta de catre angajatori. Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate. Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala. 
Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului. 
  Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca. 
   Fereastra Unica va poate ajuta sa cuprindeti in Contractul Individual de Munca clauza de formare profesionala, astfel incat sa raspunda intereselor angajatorului, dar sa tina cont si de interesele salariatului.
  In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta. Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala, salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute. Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala, salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.
  Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional. Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca. Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca. Aceiasi obligatie revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.
Fereastra Unica va sta la dispoziþie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la administrare personal, salarizare si Resurse Umane in general. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa redactiei sau pe adresa de email: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri