Logo The power of people

Contractul de munca cu timp partial

Potrivit Codului Muncii salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil. 
In ceea ce priveste contractul de munca cu timp partial, acesta trebuie sa cuprinda in plus fata de contractul de munca cu norma intreaga urmatoarele elemente:
- durata muncii si repartizarea programului de lucru; 
- conditiile in care se poate modifica programul de lucru; 
- interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora. 
In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate aceste elemente, contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.
In ceea ce priveste drepturile salariatului incadrat cu contract de munca cu timp partial, Codul Muncii prevede ca acesta se bucura de toate drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. 
In ceea ce priveste concediul de odihna, acesta se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic in functie de numarul zilelor lucrate, nu de numarul orelor lucrate. Astfel, concediul de odihna pentru salariatul angajat cu contract de munca cu timp partial se acorda anual si este de minimum 20 de zile lucratoare pe an sau asa cum este prevazut in contractul de munca pentru salariatul comparabil cu norma intreaga. Singura diferenta evidenta este cea privind cuantumul indemnizatiei de concediu, care se stabileste in raport cu salariul de baza al angajatului.
In privinta indemnizatiei de somaj stagiul de cotizare se calculeaza proportional cu timpul lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial in ultimele 24 de luni. Spre exemplu, daca lucrati 4 ore pe zi va trebui sa aveti 24 de luni lucrate pentru a indeplini conditia stagiului de cotizare de 12 luni. In schimb, daca aveti un contract de munca cu 2 ore pe zi nu puteti beneficia de somaj pentru ca nu indepliniti conditia celor 12 luni de stagiu in ultimele 24 de luni.
In ceea ce priveste sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, persoana angajata cu contract individual de munca cu timp partial beneficiaza integral de un stagiu de cotizare la fel ca in cazul salariatilor care isi desfasoara activitatea in cadrul programului normal de lucru.
In privinta acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului aceasta nu este conditionata de durata timpului de munca - norma intreaga sau partiala, important este sa indepliniti conditia realizarii de venituri supuse impozitului timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului.
Stagiul de cotizare pentru orice alt tip de concediu medical, fie pentru boala obisnuita, fie pentru concediu de maternitate, nu este afectat in niciun fel de timpul de lucru, acesta raportandu-se strict la veniturile incasate de persoana respectiva.