Logo The power of people

Totul despre concediul de crestere si ingrijire copil

Concediul de maternitate versus concediul de crestere copil
Potrivit OUG 158/2005, concediul de maternitate dureaza maxim 126 zile si este format din: 
Concediu de sarcina (cunoscut sub numele de concediu prenatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere in exclusivitate pentru sarcina. 
Concediu de lehuzie (cunoscut sub numele de concediu postnatal) se poate acorda pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. 
Concediile pentru sarcina si lehuzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare sau in functie de imprejurari (nasterea la o data diferita de cea prognosticata), insa, pentru protectia sanatatii mamei si a copilului este interzis angajatorilor sa permita salariatelor sa revina la locul de munca in mai putin de 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.
Indemnizatia pentru concediul de maternitate se suporta integral de catre Casa de Asigurari de Sanatate insa o primiti de la angajator la data platii salariului si reprezinta 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni.
Durata concediului de crestere si ingrijire copil
Concediul de crestere a copilului si implicit plata indemnizatiei incepe in functie de data la care este depusa cererea, astfel:
- incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
- incepand cu data nasterii copilului, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
- de la data depunerii cererii in celelalte cazuri.
Pentru copilul cu dizabilitati:
- de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care, dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul este incadrat in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
- de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care dupa implinirea varstei de 1 an sau 2 ani copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
- de la data depunerii cererii in celelalte cazuri.
Pentru copilul adoptat, cel aflat in plasament sau cel pentru care s-a instituit tutela:
- incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
- de la data depunerii cererii in celelalte cazuri.
Concediul de crestere a copilului inceteaza cu ziua urmatoare celei in care copilul a implinit varsta de un an sau, dupa caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca nu ati solicitat mai devreme acest lucru.
Valoarea indemnizatiei pentru concediul de crestere a copilului
Pentru parintii care opteaza pentru varianta unui singur an de concediu pentru ingrijirea copilului, indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 de lei si nici mai mare de 3.400 de lei. Daca opteaza sa stea acasa cu copilul doi ani, indemnizatia va fi tot de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni dar nu poate fi mai mare de 1.200 de lei. Pentru a beneficia de aceste drepturi este necesar ca timp de 12 luni inainte de nasterea copilului sa fi avut venituri pentru care s-au platit cotizatiile sociale. Deasemenea se ia in calculul celor 12 luni perioada in care:
- s-au aflat in concediu medical, 
- frecventeaza cursurile la zi ale invatamantului universitar, postuniversitar sau liceal,
- se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.
- au beneficiat de indemnizatie de somaj,
- s-au aflat in concediu cu sau fara plata de crestere a copilului,
- au beneficiat de pensie de invaliditate,
- si-au insotit sotul in misiune permanenta in strainatate,
- au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii,
- se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, asa cum este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
- etc. ( OUG nr. 111 / 2010 )
 Parintii care au optat pentru concediul de 1 an, au de ales intre doua variante: 
- sa ramana acasa pana ce copilul va implini varsta de 2 ani (exceptie face copilul cu handicap), insa in concediu fara plata;
- sa se intoarca la serviciu inainte ca cel mic sa implineasca varsta de un an si vor primi de la stat un stimulent de insertie in valoare de 500 lei lunar, pana cand copilul implineste varsta de 2 ani. Din momentul in care salariata se reintoarce la serviciu  plata indemnizatiei va fi suspendata. 
 
Precizari:
Pentru mentinerea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului, beneficiarul care are drepturi stabilite de cel putin 6 luni are obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate. In cazul persoanelor singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai multor copii, mentinerea drepturilor la indemnizatie nu este conditionata de aceasta obligatie. Nerespectarea acestei obligatii determina suspendarea drepturilor pentru o perioada de 5 luni, iar neachitarea obligatiilor pe perioada suspendarii atrage incetarea dreptului. Achitarea acestor obligatii in termenul in care a intervenit suspendarea atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.
In calculul celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri supuse impozitului. Prin fractiune de luna se inţelege efectuarea a cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului.
La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile supuse impozitului, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate. Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12.