Logo The power of people

Actualizari procent fond de risc si accidente

          Fereastra Unica continua astazi seria de articole prin care speram sa initiem impreuna cu dumneavoastra un sir de intruniri si discutii pe spete din sfera domeniilor in care activati, astfel incat impreuna sa gasim cele mai bune solutii. In acest articol, va prezentam cele mai recente actualizari legislative aduse, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 225 din 30 Aprilie 2013, publicata in Monitorul Oficial numarul 275 din 16 mai 3013, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 144/2008.
 
„Articolul I - Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: e) perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, este 2009-2011;
2. La articolul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: f) cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 Articolul 3 - (1) Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:
a) I1 - numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b) I2 - numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si / sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c) I3 - numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d) I4 - numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.”
          Astfel, s-a analizat frecventa accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aferente activitatii din economia nationala, urmarind clasificarea CAEN, pentru anii 2009 – 2011 si s-a stabilit nivelul procentului contributiei la fondul de accident si boli profesionale, in functie de aceasta frecventa.
„4. Anexele nr. 1 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Articolul II - Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Avand in vedere ca HG 225 este publicata in MO 275 din 16 Mai 2013 – rezulta ca incepand cu 01.06.2013 trebuie sa modificam tariful de risc practicat de angajatori la calculul contributiilor datorate la fondul de salarii.
„Articolul III - Hotararea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.”
Practic, Tariful de risc – pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2013 se modifica.
          Astfel, in functie de codul CAEN al activitatii principale a unei firme se calculeaza contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
         Atentie insa, in situatia in care aveti sectii cu activitati diferite intr-o companie, sectii care in mod normal functioneaza pe coduri CAEN diferite. In acest caz, ar trebui diferentiati angajatii (state diferite) si aplicat tariful de risc corespunzator codului CAEN respectiv.
 
      Fereastra Unica va sta la dispozitie cu solutii pentru toate nelamuririle dumneavoastra referitoare la teme financiare, fiscale si administrare de personal. In acest sens, va rugam sa ne adresati intrebari sau sa ne propuneti subiecte noi pe adresa de e-mail: office@jbe.ro.
 
Articol publicat de catre Ana Gheorghe,
in ziarul Orizont - Asociatia Oamenilor de Afaceri